Biuro Rachunkowe "LIVRE" s.c.
ul. Majolikowa 29
03-125 Warszawa
tel./fax 22/ 302 83 08
email: biuro@livre.com.pl

W skrócieJPK

(Jednolity Plik Kontrolny)

My wiemy jak to działa :) !


więcej >>

Co robić w przypadku kontroli skarbowej lub podatkowej?

 


więcej >>Jak poprawić błędy na fakturze VAT ?


więcej >>
 
baner

Jak poprawić błędy na fakturze VAT ?


Poprawne wystawienie Faktury Vat zostało zdefiniowane w ustawie o podatku towarów i usług. Mimo tego, że funkcjonuje ona od dłuższego czasu to i tak poprawne wystawienie Faktury Vat nadal przysparza podatnikom wiele trudności. Poniżej przedstawiamy jakie błędy najczęściej można znaleźć w Fakturach VAT. W ponizszym artykule skupimy się kiedy należy wystawić Fakturę korygującą a kiedy Notę Korygującą.

 

Wystawienie Faktury

 

Wystawca faktury, czyli zazwyczaj ten, kto dokonuje dostawy towarów lub świadczenia usług jest obciążony podatkiem należnym niezależnie od tego czy wystawi fakturę i czy bedzie ona poprawna. Stąd też wystawcy powinno zależeć na rzetelnym wystawianiu faktur. Błędy wyższej wagi podważają wiarygodność wystawcy, który może ponieść odpowiedzialność skarbową za nierzetelne wystawianie faktury. Trzeba pamiętać, iż nie każdy błąd na fakturze ma znamiona przestępstawa karno skarbowego.

 

Biuro rachunkowe wskaże błędy bardziej i mniej istotne

 

Ważną informacją jest to, że faktura vat może zostać wystawiona w terminie 7 dni od daty sprzedaży towaru lub wykonania usługi. Stąd też ożna się spotkać z dwiema operacjami, z których jedna jest prawidłowa

1.    Data wystawienia jest równa lub późniejsza od Daty sprzedaży ale nie więcej niż 7 dni.

2.    Data wystawienia jest wcześniejsza od Daty sprzedaży

Warto przypomnieć,że od 1 grudnia 2008 r. obowiązek wpisywania symbolu PKWiU na fakturach został w sposób istotny ograniczony. Obecnie wymóg ten dotyczy wyłącznie sprzedaży korzystającej ze zwolnienia z VAT, nie dotyczy już natomiast dokumentowania sprzedaży towarów i usług opodatkowanych stawkami niższymi niż podstawowa. Reasumując Podatnik nadal może (jeżeli już się do tego przyzwyczaił), wpisywać symbol PKWiU dla stawek niższych niż 22% z wyjątkiem stawki zwolnionej z VAT(tutaj ustawodawca obligatoryjnie wymaga wpisania symbolu). Zdarza się, że często przedsiębiorcy nie odróżniają stawki zerowej od zwolnionej. W rzeczywistości są to dwie różne stawki VAT.

 

Zapoznaj się z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług.

 

Kiedy Faktura Korygująca a kiedy Nota Korygująca

 

1.    Fakturę korygującą należy wystawić wówczas gdy korekcie podlegają pozycje ilościowe

2.    Za pomocą Noty Korygującej można poprawiać lub uzupełniać wszystkie dane, w tym nazwa towaru lub usługi, symbol PKWiU, datę sprzedaży, wystawienia. 

3.    Może się tak zdarzyć, że wystawca przesłał Fakturę/Notę Korygującą, zaś odbiorca nie che się zgodzić z korektą i nie podpisuje kopii korekty. Czy wystawca musi czekać aż odbiorca łaskawie złoży swój podpis?                                             
Nie koniecznie bowiem wystarczy, że wystawca posiada potwierdzenie odbioru faktury/noty korygującej przez firmę. Brak odmowy podpisania korekty nie ma żadnego znaczenia dla organów skarbowych.

 

Wzory Faktury i Noty Korygującej

 

Faktura korygująca zawierać powinna co najmniej:

 

1.    numer kolejny oraz datę jej wystawienia,

2.    podpis wystawcy i odbiorcy faktury - kopia FV powinna być podpisana przez odbiorcę i wysłana do wystawiającego,

3.    dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:

a.     dane nabywcy, łącznie z NIP, datę dokonania transakcji i datę wystawienia faktury oraz jej numer kolejny i oznaczenie: FAKTURA VAT,

b.    nazwę towaru lub usługi objętych korektą,

c.     kwotę zmniejszenia lub podwyższenia ceny (bez podatku),

d.    kwotę zmniejszenia lub podwyższenia podatku należnego.


logo
Coyright © Livre s.c. 2009 All right reserved
Projekt i wykonanie INNOWWWACJE dla livre.pl