Biuro Rachunkowe "LIVRE" s.c.
ul. Majolikowa 29
03-125 Warszawa
tel./fax 22/ 302 83 08
email: biuro@livre.com.pl

W skrócieJPK

(Jednolity Plik Kontrolny)

My wiemy jak to działa :) !


więcej >>

Co robić w przypadku kontroli skarbowej lub podatkowej?

 


więcej >>Jak poprawić błędy na fakturze VAT ?


więcej >>
 
baner

Zakres usług


ZAKRES USŁUG KSIĘGOWYCH

 

1.     prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość), outsourcing

2.     prowadzenie książki przychodów i rozchodów,

3.     prowadzenie uproszczonej ewidencji księgowej (ryczałt),

4.     sporządzanie planów kont,

5.     sporządzanie polityki rachunkowości,

6.     sporządzanie wszelkich deklaracji podatkowych: CIT, PIT, VAT, VAT-UE i inne,

7.     sporządzanie bilansów rocznych, rachunku zysków i strat,

8.     sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych według obowiązujących przepisów,

9.     pełna obsługa kadrowo-płacowa (etat, umowy zlecenia) w tym elektroniczna obsługa ZUS,

10.   prowadzenie ewidencji środków trwałych,

11.   wyprowadzanie zaległości księgowo-kadrowych,

12.   prowadzenie rozrachunków z dostawcami i odbiorcami,

13.   pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej.


W ramach usług podatkowo-księgowych oferujemy rzetelne ewidencjonowanie dokumentów, prowadzenie rejestrów VAT i ewidencji środków trwałych, przygotowywanie deklaracji podatkowych i sprawozdań statystycznych, sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz bieżące konsultacje finansowo-podatkowe.

W zakresie obsługi kadrowo-płacowej naliczamy płace, prowadzimy dokumentację pracowniczą  (przygotowujemy umowy o pracę, aneksy, świadectwa pracy, zaświadczenia o zarobkach i inne dokumenty kadrowe), sporządzamy umowy cywilnoprawne i sporządzamy deklaracje do ZUS i Urzędu Skarbowego.


Powierzając nam wyprowadzanie zaległości (w podatkach, ewidencjach, księgach itp.) oszczędzamy Państwu stresów i kłopotów związanych z:

 • oszacowaniem zakresu prac, ich pracochłonności,
 • wykonaniem harmonogramu działań,
 • uzgodnieniem z odpowiednimi organami i urzędami państwowymi,
 • terminu uzupełnienia zaległości,
 • wykonaniem zaległych księgowańi sporządzeniem ewidencji,
 • sporządzeniem zaległych deklaracji podatkowych i sprawozdań.

 

ZAKRES USŁUG KADROWO-PŁACOWYCH

 

Pomożemy Tobie poprowadzić:

 

1. Dokumentację i ewidencję personalną pracowników

 • prowadzenie akt osobowych (przechowywane w siedzibie biura rachunkowego)
 • przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem
 • stosunku pracy (min. Umowa o pracę, wypowiedzenie, świadectwo pracy, inne)
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej potwierdzania obecności oraz absencji pracowników
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy


2. Dokumentację i ewidencję płac

 • sporządzenie listy płac
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników
 • sporządzanie deklaracji podatkowych

3. Dokumentację prac zleconych

 • prowadzenie ewidencji podatkowej pracownika i zleceniobiorców prac zleconych
 • przygotowywanie umów zleceń
 • sporządzenie listy płac prac zleconych
 • sporządzenie deklaracji podatkowych

 

4. Prowadzenie dokumentacji ZUS

 • sporządzanie deklaracji ZUS
 • prowadzenie dokumentacji zasiłkowej ( zas. chorobowy, rodzinny, macierzyński)
 • przygotowywanie raportów RMUA za okresy miesięczne.

 

 

Autor: Biuro Rachunkowe Livre
Źródło: Biuro Rachunkowe Livre
logo
Coyright © Livre s.c. 2009 All right reserved
Projekt i wykonanie INNOWWWACJE dla livre.pl